Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Rada gminy podejmuje raz na 5 lat uchwałę, w której określa wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Wieloletni program określa:

– prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy;

– analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali;

– plan sprzedaży lokali;

– zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;

– sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami;

– źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej;

– wysokość wydatków w kolejnych latach obejmujących koszty bieżącej eksploatacji, remontów, modernizacji, zarządu nieruchomościami wspólnymi, w których gmina jest współwłaścicielem oraz wydatki inwestycyjne;

– opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami dotyczącymi przepisów o ochronie praw lokatorów  zapraszamy do artykułów na naszym portalu – LokalKomunalny.pl , oraz na naszym profilu na Facebooku.