Zasady wynajmowania lokali należących do gminy

Zasada wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała rady gminy. Uchwała dotyczy wszystkich lokali, którymi dysponuje gmina, także lokali socjalnych. Uchwała powinna określać między innymi:

– maksymalną wysokość dochodu gospodarstwa domowego będącą podstawą oddania lokalu w najem;

– wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą obniżenie czynszu;

– kryteria wyboru osób, które będą miały pierwszeństwo zawarcia umowy najmu;

– warunki zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

– warunki zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

– tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem;

– zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

– kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami dotyczącymi przepisów o ochronie praw lokatorów  zapraszamy do artykułów na naszym portalu – LokalKomunalny.pl , oraz na naszym profilu na Facebooku.