Czy wzrośnie czynsz za mieszkanie komunalne ?

Gminy popierają pomysł Ministerstwa Infrastruktury na zmiany prawa o ochronie lokatorów. Nowe przepisy mogą uzależniać wysokość czynszu od dochodów lokatora. Zasady wynajmu mają być podobne do niemieckich, gdzie dochody najemcy mają wpływ na wysokość czynszu. Celem zmiany przepisów jest wprowadzenie podobnych zasad.

Projekt nowego prawa będzie także służył gminom, tak aby gminy mogły swobodnie decydować o swoich zasobach mieszkaniowych.

Przedstawiciele gmin, w tym należący do Związku Miast Polskich, przekazali swoje uwagi Ministerstwu Infrastruktury, które prowadzi konsultacje i prace analityczne.

Źródło: artykuł R. Krupa-Dąbrowska z dnia 15.03.2016 „Będzie reforma zasad najmu, lokali komunalnych”, www.r p.pl

Chcesz uniknąć skutków zmian w prawie? – Wypełnij formularz kontaktowy – Możemy Ci pomóc.