Jak otrzymać lokal socjalny?

Gmina ma obowiązek zapewnić lokal socjalny, który powinien spełniać określone przepisami prawa wymagania. Lokal socjalny powinien posiadać wyposażenie i stan techniczny odpowiadający warunkom do mieszkania. Powierzchnia pokoi, która przypada na członka gospodarstwa domowego najemcy powinien wynosić minimum 5 m2, a gdy najemca sam zajmuje lokal, jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 10 m2.

Prawo do lokalu socjalnego nadaje sąd w wyroku eksmisyjnym. Gmina, na terenie której jest położony lokal, z którego nastąpi eksmisja, jest obowiązana do zapewnienia lokalu socjalnego. Prawo do lokalu socjalnego przysługuje eksmitowanym najemcom. Gdy jest kilku najemców, gmina na obowiązek zapewnić jedynie jeden lokal, choć może także przekazać każdemu z eksmitowanych oddzielne mieszkanie, co jednak zależy od woli władz gminy.

Sąd orzeka o uprawnieniu do lokalu socjalnego, biorąc pod uwagę w jaki sposób najemca korzystał z lokalu oraz jego szczególną sytuację materialną i rodzinną. Sąd ma obowiązek przyznać prawo do lokalu socjalnego między innymi: kobiecie w ciąży, osobie obłożeni chorej, emerytowi, osobie posiadającej status bezrobotnego.

Prawo do lokalu socjalnego jest ograniczone, gdy przyczyną eksmisji jest przemoc w rodzinie, znaczne wykraczanie w porządek domowy, albo gdy eksmisja nastąpiła z lokalu zajmowanego bezprawnie.

Sąd decyduje też, że eksmisja z poprzedniego lokalu nastąpi gdy gmina złoży najemcy ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

 

W najbliższym czasie może dojść do zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, która będzie dotyczyła także prawa eksmitowanych do lokalu socjalnego. O zmianach możesz się dowiedzieć w innych artykułach dotyczących eksmisji. 

Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami dotyczącymi zmian prawa o lokalach zapraszamy do artykułów na naszym portalu – LokalKomunalny.pl , oraz na naszym profilu na Facebooku.