Rozwód w mieszkaniu komunalnym

Prawo do lokalu komunalnego przysługuje jednocześnie do obu małżonków, jeżeli umowa najmu została zawarta w trakcie małżeństwa. Jednak, gdy umowa najmu została zawarta przed ślubem, najemcą pozostaje jedynie ten małżonek, który podpisał tę umowę.

Po rozwodzie może pojawić się problem – komu będzie przysługiwało mieszkanie komunalne. Problem ten ma miejsce, gdy najemcami są oboje małżonkowie. Rozwód nie oznacza, że jeden z nich przestaje być najemcą. Gmina nie ma obowiązku wypowiedzieć jednemu z małżonków umowy najmu. Sprawa powinna być rozwiązana polubownie pomiędzy byłymi małżonkami.

Jednak, gdy były małżonek utrudnia normalne korzystanie z lokalu komunalnego innym lokatorom, drugi były małżonek może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji.

Czynsz powinien być płacony przez obu byłych małżonków, a jeżeli jeden były małżonek płaci za oboje, ma wówczas roszczenie wobec drugiego małżonka o zwrot części zapłaconego czynszu.

Zobacz: artykuł R. Krupy-Dąbrowskiej z dnia 14.04.2012 roku „Lokal komunalny po rozwodzie”, www.rp. pl

 

Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami dotyczącymi zmian prawa o lokalach zapraszamy do artykułów na naszym portalu – LokalKomunalny.pl , oraz na naszym profilu na Facebooku.