Umowa najmu socjalnego

Gmina zawiera umowę najmu socjalnego z osobami spełniającymi warunki ściśle określne w przepisach prawa dotyczących wysokości dochodów lokatora. Rada gminy określa maksymalną wysokość dochodów w uchwale o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Prawo do lokalu socjalnego może też zostać nadane w wyroku sądu, który orzeka eksmisję z innego mieszkania.

Umowa najmu socjalnego jest zawierana na czas oznaczony, po którym gmina sprawdza, czy lokator nadal spełnia kryteria niskich dochodów. Jeżeli sytuacja najemcy nie poprawiła się, umowa najmu może zostać przedłużona.

 

W najbliższym czasie może dojść do zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, o których możesz dowiedzieć się na naszym portalu – LokalKomunalny.pl , oraz na naszym profilu na Facebooku.