Dziedziczenie mieszkania komunalnego

 

Lokal komunalny jest własnością gminy, czyli sam lokal nie wchodzi w skład masy spadkowej. Nie jest to więc dziedziczenie w sensie prawnym. Jednak możliwe jest wstąpienie w umowę najmu przez osoby bliskie zmarłego najemcy, czyli między innymi jego małżonek, dzieci, inne osoby, którym zmarły był obowiązany do wykonywania świadczeń alimentacyjnych, a także konkubent lub konkubentka zmarłego. Wstąpienie w umowę najmu oznacza, że bliski zmarłego staje się nowym najemcą. Warunkiem wstąpienia jest także zamieszkiwania w tym lokalu komunalnym. Jeżeli zmarły był jednym z kilku najemców, osoby bliskie nie dziedziczą lokalu.

Jeżeli warunki wstąpienia w umowę najmu nie zostaną spełnione, gmina będzie mogła wystąpić z powództwem o orzeczenie eksmisji osób, które mieszkają w tym lokalu.

 

Więcej informacji o zmianach przepisów o eksmisjach znajdziesz w artykułach o eksmisji 

Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami dotyczącymi zmian prawa o lokalach zapraszamy do artykułów na naszym portalu – LokalKomunalny.pl , oraz na naszym profilu na Facebooku.