Odszkodowanie za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego

Lokator, który zajmuje mieszkanie komunalne bez tytułu prawnego ma obowiązek płacić właścicielowi mieszkania co miesiąc odszkodowanie, które jest równe wysokości czynszu.

Wysokość odszkodowania odpowiada rynkowej wysokości czynszu, z uwzględnieniem między innymi położenia lokalu oraz jest wielkości i stanu technicznego.

Zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego może mieć miejsce, gdy lokator zajął mieszkanie bez zgody właściciela, jak również gdy sąd wstrzymał eksmisję z mieszkania do czasu zapewnienia eksmitowanym lokalu zamiennego albo lokalu socjalnego. W tej drugiej sytuacji, odszkodowanie za zajmowanie mieszkania będzie równe wysokości wcześniej opłaconego czynszu.

Szczególna sytuacja ma miejsce, gdy sąd w wyroku eksmisyjnym orzekł o prawie do lokalu socjalnego. Gdy gmina nie zapewni lokalu socjalnego, wtedy właściciel ma roszczenie odszkodowawcze wobec gminy.

 

W najbliższym czasie może dojść do zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, która będzie dotyczyła także praw i obowiązków lokatorów. Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami dotyczącymi zmian prawa o lokalach zapraszamy do artykułów na naszym portalu – LokalKomunalny.pl , oraz na naszym profilu na Facebooku.