Umowa najmu lokalu komunalnego będzie możliwa jedynie na czas określony

Gmina będzie mogła zawierać umowy najmu lokalu komunalnego jedynie na czas określony.

Zmiana prawa będzie mogła dotyczyć także zajmowanych lokali komunalnych. Bliscy zmarłego najemcy będą mogli żądać zawarcia umowy najmu tego lokalu na czas określony. Podobnie w przypadku wypowiedzenia umowy najmu przez gminę. W tej sytuacji najemca będzie mógł zawrzeć umowę na czas określony na najem innego lokalu wskazanego przez gminę.

Okres umowy najmu będzie wynosił od 1 roku do 5 lat, w zależności od gminy.

 (patrz art. 5 ust. 2, art. 18b ust. 1 oraz art. 21 ust. 4b projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów).

Chcesz uniknąć skutków zmian w prawie? – Wypełnij formularz kontaktowy – Możemy Ci pomóc.