Podnajem mieszkania komunalnego we Wrocławiu

Najemca może podnająć lokal lub oddać innej osobie do bezpłatnego używania, pod warunkiem uzyskania zgody wynajmującego. W przypadku lokali komunalnych należących do Miasta Wrocławia, zgoda zależy od dobrej woli miasta. Zgoda powinna dotyczyć sytuacji, gdy podnajem dotyczy całości lokalu, lub jego części np. jednego z pokoi. Najem mieszkania komunalnego ma na celu zapewnić warunki mieszkaniowe mieszkańcom Wrocławia, którzy mają niskie dochody oraz mały majątek. Podnajem jest więc wyjątkiem od tej zasady.

Wymagania dla podnajmu

Miasto może wyrazić zgodę na podnajem lub oddanie do bezpłatnego używania w uzasadnionych przypadkach, które są jedynie częściowo wymienione przez przepisy prawa. Podnajem jest możliwy gdy, najemca rozpocznie pracę, naukę lub leczenie poza miejscem zamieszkania.

Procedura uzyskania zgody na podnajem

Najemca  powinien zwrócić się z wnioskiem do Miasta Wrocławia wykazując spełnienie jednego z pierwszej kategorii wymagań. Przepisy prawa pozostawiają  miastu swobodę w zdecydowaniu o udzieleniu zgody.

Miasto ma jednak obowiązek odmówić wyrażenia tej zgody, gdy będzie miała choć jedna z czterech sytuacji:

1) budynek został przeznaczony do rozbiórki;

2) najemca zalega w opłatach za używanie lokalu;

3) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku najmu;

4) zawarcie umowy podnajmu lub oddania w bezpłatne używanie lokalu spowoduje przegęszczenie poniżej 5m2 powierzchni mieszkalnej na osobę.

 

Podstawa prawna:

Art. 6882  Kodeksu cywilnego

  • 24 t. j. uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.