Duże zmiany dotyczące mieszkań komunalnych – uprzedza Super Ekspress

Projekt ustawy prawa o lokalach znajduje się już w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Według projektu, samorząd będzie decydować, czy zawrzeć umowę najmu lokalu komunalnego z potomkiem zmarłego najemcy. Samorząd będzie także sprawdzał dochody kandydata na najemcę.

Lokal komunalny nie będzie zatem dziedziczny z automatu lecz będzie wymagał skomplikowanej procedury.

Źródło: artykuł Paula z dnia 17.11.2016, „Mieszkania komunalne. Nowe przepisy. Duże zmiany”, se.pl

Chcesz uniknąć skutków zmian w prawie? – Wypełnij formularz kontaktowy – Możemy Ci pomóc.