Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianach Kodeksu cywilnego, ustawy –Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowaniu wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Projekt ustawy zmienia prawo o lokalach, ograniczając prawa do korzystania z lokalu komunalnego przez najemców. Najem będzie mógł być zawarty jedynie na czas określony, nie będzie można wstąpić w umowę najmu po bliskiej osobie, a zajmowanie lokalu komunalnego będzie uzależnione od niskich dochodów.

Chcesz uniknąć skutków zmian w prawie? – Wypełnij formularz kontaktowy – Możemy Ci pomóc.