Jaką powierzchnię lokalu komunalnego będzie mógł zajmować najemca

Rada Gminy określi ile powierzchni lokalu komunalnego może przypadać na jednego lokatora. Zmiana prawa o lokalach będzie ograniczała dopuszczalną wielkość lokali komunalnych.

Rady Gminy uchwalają „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”. Proponowane zmiany prawa o lokalach przewidują, że Wieloletni program będzie określał normę powierzchni użytkowej lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, tak aby normy nie przekraczały wielkości 50 m2 w lokalu jednoosobowym, a 25 m2 na każdą kolejną osobę. Gminy będą mogły określić mniejsze proporcje, jeszcze bardziej ograniczające lokatorów.

Skutkiem zmiany prawa może być wypowiedzenie przez gminy umowy najmu, gdy liczba lokatorów będzie większa niż norma określona w Wieloletnim programie.

(patrz. art. 21 ust. 2 pkt. 8 lit. c oraz art. 21 ust. 4 projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów).

Chcesz uniknąć skutków zmian w prawie? – Wypełnij formularz kontaktowy – Możemy Ci pomóc.