Zmiany prawa o lokalach komunalnych zagrażają klasie średniej ?

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wprowadziło nieznaczne poprawki w projekcie ustawy o ochronie praw lokatorów. Poprawki te oznaczają zachowanie ochrony lokatorów w najtrudniejszej sytuacji, jednakże projekt w dalszym ciągu zagraża dotychczasowym prawom lokatorów z klasy średniej.

Poprawki w projekcie będą miały na celu ochronę przed eksmisją z lokalu komunalnego inwalidów, kobiet w ciąży oraz najuboższych. Poprawki w projekcie będą wprowadzone dzięki interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nadal zamierza zachować propozycje ograniczeń praw lokatorów z klasy średniej, których sytuacja majątkowa nie uzasadnia wynajmowania lokalu komunalnego ze stosunkowo niskim czynszem. Zmiany te będą oznaczać, że umowa najmu będzie zawierana jedynie na czas oznaczony. Drugą ważną zmianą jest także wyłączenie możliwości dziedziczenia lokalu komunalnego.

Obecni lokatorzy mogą jednak zapobiec negatywnym skutkom zmian projektu ustawy. Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami dotyczącymi zmian prawa o lokalach zapraszamy do artykułów na naszym portalu – LokalKomunalny.pl , oraz na naszym profilu na Facebooku.