Caritas ostrzega – propozycje zmian prawa o lokalach mogą uderzyć w ubogich i dzieci

Propozycje zmian ustawy o ochronie praw lokatorów przedstawione przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa mogą zaszkodzić dzieciom oraz młodzieży. Zgodnie z planowanymi przepisami, osoba niebędąca wynajmującym lokal, może żądać od gminy zawarcia umowy najmu, jeżeli będzie mogła wykazać niskie dochody. Powinna wtedy złożyć oświadczenie woli zawarcia umowy najmu lokalu oraz deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci najemcy. Po tym terminie żądanie nie będzie odnosiło skutków.

Zdaniem Caritas Polska takie rozwiązanie może oznaczać, że dzieci, ubodzy i osoby niedołężne stracą prawo do zajmowania lokalu komunalnego. Takie osoby często nie są świadome obowiązującego prawa, co może oznaczać, że nie złożą w terminie oświadczenia i deklaracji wymaganych do zawarcia umowy najmu. Negatywne skutki mogą odbić się na życiu rodzinnym, w tym wpłynąć na rozwój dzieci.

 

Pismo Caritas Polska z  dnia 22 lutego 2017 r. do Ministra Infrastruktury i Budownictwa