Utrudnienia dla gmin związane z nową ustawą o ochronie praw lokatorów

Do projektu nowej ustawy o ochronie praw lokatorów złożono wiele zastrzeżeń, w tym dotyczących problemów organizacyjnych wdrożenia tej ustawy w życie przez gminy. Na takie trudności zwróciło uwagę m. in. Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem Mieszkanicznik w czasie konsultacji publicznych.

Gminy nie prowadzą efektywnego monitoringu poziomu czynszów na wolnym rynku, który umożliwiłby określenie czynszu za konkretny lokal mieszkalny. Gminy będą musiały wykształcić taki system od początku.

Na gminy zostały nałożone nowe koszty związane z przygotowaniem oraz przechowywaniem dokumentacji związanej z oświadczeniami o dochodach i majątku lokatorów, oraz związanych z przeliczaniem czynszów.

Problemy te uderzą bezpośrednio w gminy, jednak zmiana wysokości czynszów oraz obowiązek przygotowania dokumentacji będzie oznaczać uciążliwość po stronie lokatorów.

Zob. pismo Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem Mieszkanicznik z dnia 17.02.2017 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.