Gmina będzie swobodnie określała wysokość podwyżki czynszu

Projekt zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów zakłada, że gmina będzie miała obowiązek podwyższenia czynszu w lokalu komunalnym, gdy dochód najemcy będzie wyższy niż przewidziany w uchwale Rady Gminy określającej zasady wynajmowania gminnych lokali. Podwyższony czynsz nie będzie mógł przekraczać czynszu lokali prywatnych.

Celem tej zmiany jest urealnienie czynszu w lokalach komunalnych wynajmowanych przez osoby o średnich i dużych dochodach. Ministerstwo Infrastruktury nie wskazało jednak sposobu określenia wysokości czynszu, co może być luką uderzającą w lokatorów. Taka regulacja będzie oznaczała, że gmina będzie miała swobodę w określeniu maksymalnego czynszu. Lokatorzy będą musieli zaakceptować propozycje gminy.

Z drugiej strony gmina będzie musiała wyczerpująco uzasadnić wysokość podwyższonego czynszu. Inaczej może narazić się na spory sądowe z najemcami. Nowa regulacja będzie oznaczała nowe zadanie dla gminy – badanie rynku najmu, a w konsekwencji nowe wydatki dla budżetu samorządowego.

Kontrowersyjną propozycje rozwiązania tego problemu przedstawiła Fundacja Habitat for Humanity Poland, która postuluje nałożenie na prywatnych właścicieli mieszkań pod najem obowiązku przekazania gminie danych o wysokości czynszu. Fundacja argumentuje, że zwiększy to przejrzystość i stabilizację rynku. Propozycja ta nie wskazuje jednak w jaki sposób ten cel miałby być osiągnięty. Informacje byłyby dostępne jedynie dla gminy, a nie dla pozostałych najemców. Taka propozycja nie uwzględnia także różnic w wysokości czynszu wynikających z lokalizacji wynajmowanego lokalu. Jednocześnie byłby to nowy obowiązek dla wynajmujących, którymi często są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Na razie można wskazać, że proponowane zmiany wprowadzą niepewność zarówno po stronie najemców i gminy.

Źródła: Art. 21a ust. 3 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów wg. projektu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa; Pismo Fundacji Habitat for Humanity Poland z dnia 21.02.2017 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.